Enzymenreiniging

Produsafe ECO Algemene Informatie
Produsafe ECO is een ecologische coating die op alle oppervlakken aangebracht kan worden en daarin diep doordringt. Het maakt het oppervlak zeer langdurig zelfreinigend.
• Olieresten, algenvorming, schimmels en ander hardnekkig vuil worden verwijderd door middel van een repeterend proces. Als de vervuiling terugkeert (bijvoorbeeld olieresten en vetten in een brandstofreservoir of in een werkplaats) wordt het door onze coating verwijderd. De vervuiling is namelijk als het ware ‘’voedsel’’ voor onze coating.
• Ook worden zwaar bevuilde oppervlakken ontvet en onaangename geuren verwijderd.
• De in de coating aanwezige positieve bacteriën breken alle schadelijke bacteriën af zoals: listeria, stafylokok aureus, salmonella, enz.
Omdat er verschillende soorten vervuilingsproblemen bestaan wordt Produsafe ECO in verschillende samenstellingen voor u op maat gemaakt. Met telkens (een) andere (mix van) micro-organismen.

Samenstelling
Onze coating is opgebouwd uit positieve bacteriën, enzymen en zuiver water. Een ingenieus systeem van effectieve micro-organismen. Het heeft een ph van 7 en is dus neutraal, met andere woorden niet agressief. Niet gevaarlijk voor het (water)milieu. Integendeel!

Werking
De micro-organismen volgen de vervuiling ( de vervuiling is hun ‘’voedsel’’) en scheiden enzymen af die een specifiek type van vervuiling ontbinden. De micro-organismen zetten de vervuiling om in water en koolstofdioxide. De in de coating aanwezige positieve bacteriën breken tevens alle schadelijke bacteriën af zoals: listeria, stafylokok aureus, salmonella, enz.
Onze producten dringen diep door in het vervuilde gebied en werken niet enkel aan de oppervlakte zoals chemische producten dat doen.
Bacteriën ademen zuurstof dat vermengd is met het water. Dit mengsel wordt bereikt wanneer men schrobt met de coating. Wanneer het water geen zuurstof meer levert aan de bacteriën zullen sommige bacteriën sterven, terwijl sommige opdrogen en in sporen veranderen. Wanneer de sporen weer in contact komen met water en voeding (besmet/vervuild gebied) worden deze opnieuw actief en starten ze weer met hun reinigende werking.
Als de voedingsbodems langdurig volledig zijn verwijderd sterven de micro organismen vanzelf af.

1. Actief bij een temperatuur tussen 4 en 48,8 º C.
2. Actief bij een pH van 4 tot 11.
3. Produsafe ECO mag niet gemengd worden met chemische producten. Deze vernietigen de coating.
4. De coating dient altijd verdund te worden met water voor gebruik. Minimale verdunning 1:1 maximale verdunning 1:10.000.
5. Bacteriën leven en werken in een omgeving met water. Ze voeden zich tussen het water en het besmette gebied. Het is van vitaal belang dat de coating een zo groot mogelijk gebied van het besmette of vervuilde gebied bereikt. Dit kan bereikt worden door te schrobben.

Het aanbrengen
Breng de coating aan op de te reinigen oppervlakte. Grondig schrobben en 15 minuten in laten werken . Daarna spoelen met water.

DOSERING
Wanneer de oplossing licht schuimt is de verhouding coating en water voldoende.
– Manueel gebruik: verdunnen met koud water met een ratio van 1:25 tot 1:100
– Machine gebruik: verdunnen met koud water met een ratio van 1:500 tot 1:2000
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Draag veiligheidsbril.

Toxiciteit
Niet pathogene organismen – klasse 1 & 2 (Europese Federatie voor biotechnologie)

INHALATIE: geen risico in normaal gebruik.
HUID CONTACT: geen risico. Wassen van handen voordat het eten of drinken.
OOGCONTACT: geen risico. Irrigeren met veel schoon, stromend water. Medische hulp inroepen als irritatie blijft bestaan.
INNAME: geen risico. Niet inslikken, mond met water spoelen. Geen braken.
Milieu voorzorgsmaatregelen: De coating is niet milieugevaarlijk. Integendeel, als het gebruikt wordt om oliën en vetten te ontmantelen zullen riolen en andere afval faciliteiten schoner worden.

Toepasbaarheid
Overal waar sprake is van vervuiling/besmetting door onder andere olieresten, vetten, algen, schimmels, schadelijke bacteriën, afval en andere vervuiling maar ook onaangename geuren.
Omdat er verschillende soorten vervuilingsproblemen bestaan wordt Produsafe ECO in verschillende samenstellingen voor u op maat gemaakt. Met telkens (een) andere (mix van) micro-organismen.

Enkele toepassingsvoorbeelden:
1.Carwash
Voordelen voor de CARWASH ondernemer:
– Levensduur textiel wasborstels neemt toe oplopend tot 80%.
– Tot 80% besparing op (vet) afscheiders.
– Er kan gewassen worden op lagere temperaturen.
– Groen label.
– Vloeren wasstraat en afval water veel schooner.
Voor de klant:
• De auto krijgt een veel diepere en mooie glans en voelt zachter aan, omdat onze coating niet agressief is.
• De auto’s komen veel droger uit de droogmachine doordat Produsafe ECO een ph van 7 heeft.
– Laat geen grijze strepen na.
– Geen nare luchtjes.
2. Verontreinigde grond
Behandeling van grond verontreinigd met aardolieproducten op de plaats van besmetting.

3.Voedingsmiddelenindustrie
Hygiëne is van cruciaal belang. Micro-organismen worden binnen de voedingsmiddelenindustrie met name ingezet voor (afval)waterzuivering.
Voor onderdelen die in contact met voedingsmiddelen staan worden geen micro organismen gebruikt, maar enzymen die bacteriocin (verkregen van de Bacillus Agglomerans, Megaterium) bevatten. De enzymen worden gebruikt als surfactant en de bacteriocin heeft een “anti-biotische” werking in het brede spectrum van activiteiten tegen bacteriële stammen, schimmels, streptokokken en voorkomt vermenigvuldiging van micro-organismen. Onderzoek heeft vastgesteld dat er geen enkele bacteriële stam resistent is tegen de bacteriocin geproduceerd door onze bacteriën.

Daarnaast dienen de voedslefabrikanten zich te houden aan strenge milieuwetgeving omdat het gebruik van agressieve middelen ongewenst is. Onze coating is 100% biologisch en voldoet volledig aan HACCP standaarden.

4.De reiniging van brandstofreservoirs met Produsafe ECO is bijzonder effectief en kostenbesparend. Het zet de brandstofresten om in zuiver water en doet dit snel. De voordelen hiervan zijn dat het afvalwater direct kan worden geloosd in het riool zonder belasting van het milieu. Daarnaast hoeft het brandstofreservoir niet meer geventileerd te worden na schoonmaak. Chemicalien zorgen voor gasvorming en het enige gas wat vrijkomt bij de reiniging met onze coating is CO2.

5. (Garage) werkplaatsen. Produsafe ECO is effectief omdat het diep doordringt in de ondergrond, bijvoorbeeld een cementen vloer in een (garage)werkplaats waar het de olieresten omzet in zuiver water. Dat kan vervolgens het gewone riool in.

6. Bij het onderhoud van gebouwen zal na verloop van tijd vastgesteld kunnen worden dat de vuiligheid in riolen, en putten sterk vermindert.

7. Afvalwater zuivering.

8. Het ontvetten van (zwaar) bevuilde oppervlakken zoals tegels, keuken, ovens, meubels en afzuigkappen.

Voor wie geschikt?
Onze coating is geschikt voor elk bedrijf dat optimale hygiëne wenst. Om daarmee o.a. besmettings-, financiële-en reputatie risico’s te verkleinen. Enkele voorbeelden van branche toepassingen:
• Voedings- en dranken industrie.
• Sport, Ontspanning en Horeca.
• Zorg- en medische sector.
• Transportindustrie .
• Bouw- en vastgoed sector.
• Automotive sector.
• Defensie, Politie en Ambulance diensten.
• Retailbranche die aan particuliere huishoudens levert.